L’estiu i les vacances són a prop, i els nostres equips han de protegir-se de la calor, de la humitat, la sorra, l’aigua i la brisa marina. En el blog d’avui explicarem com cuidar els dispositius a l’estiu.

Telèfons mòbils

El Sol i la Calor

La bateria és el component del mòbil que més sofreix amb temperatures elevades. Un mòbil exposat al sol farà que la bateria es consumeixi molt més ràpid. La calor pot afectar danys irreparables a les nostres bateries, i si el mòbil es va escalfant diàriament, pot deixar de funcionar. Poden anar perdent el seu rendiment en el moment que s’escalfin, per tant no és aconsellable deixar que el processador aconsegueixi altes temperatures. Els mòbils que contenen carcasses de plàstic poden arribar a deformar-se per les altes temperatures del sol i pot haver-hi trencaments o esquerdes.

Com ho puc evitar?

 • Treure les fundes. A l’estiu no és recomanable utilitzar les fundes, una funda pot impedir que un telèfon es refrigeri i que tingui una temperatura adequada. Caldrà utilitzar el mòbil sense fundes i més si l’utilitzarem en l’exterior.
 • No utilitzar el mòbil mentre s’està carregant, la calor pot sumar en la bateria del mòbil mentre s’està carregant i mentre s’està utilitzant.
 • Allunyar el telèfon del sol, si no volem que el mòbil s’escalfi, el millor és allunyar-lo de llocs exposats al sol.

La Sorra

La sorra de la platja pot entrar en els conductors del telèfon i acabar danyant el seu interior. Si hi ha grans de sorra en una zona molt crítica del telèfon, pot arribar a produir un curtcircuit. La sorra pot arribar a introduir-se en ports de càrrega o el Jack d’auriculars, que pot provocar fallades irreparables i pot esgarrapar la pantalla davantera o posterior si no portem una funda adequada.

Com ho puc evitar?

 • No deixar el telèfon mai directament en la sorra.
 • Guardar el telèfon en una motxilla o en alguna zona que estigui més elevada de la sorra.
 • A l’hora d’utilitzar el telèfon, evitar tenir sorra a les mans, sobretot en els dits.
 • Utilitzar ronyoneres hermètiques, fundes impermeables o bosses hermètiques per a protegir el telèfon.
 • En cas que entre sorra al telèfon, no bufar i usar un aspirador amb cura per tots els orificis del dispositiu.

L’Aigua i la Humitat

Cap telèfon mòbil pot resistir-se a l’aigua salada, ja que triga molt menys que l’aigua dolça a danyar el telèfon. La humitat i la corrosió poden provocar que els components del dispositiu es vagin espatllant en poc temps. A més l’aigua pot provocar curtcircuits que acaben amb el funcionament del maquinari.

Com ho puc evitar?

 • Utilitzar fundes protectores o submergibles per a protegir el telèfon mòbil.
 • Si el telèfon arriba a mullar-se, extreure la bateria i assecar l’exterior del telèfon el més ràpid possible.
 • Apagar-ho i no utilitzar-ho. Si el telèfon estava apagat, no encendre’l ja que el que l’espatlla és el curtcircuit de la bateria en funcionar.

Portàtils

El Sol i la Calor

Els portàtils són molt sensibles a la calor, i un dels seus efectes és que pot reduir el seu rendiment. Les bateries d’ions de liti són més sensibles al sol. En casos extrems exposats al sol, la bateria s’escalfa i fa que la vida del portàtil vagi reduint. Els xassissos dels portàtils a l’ésser de plàstic i fibra poden ser deformats per la calor intensa.

Com ho puc evitar?

 • Evitar utilitzar el portàtil sota raigs de sol i mantenir-la sempre allunyada d’altres fonts de calor.
 • Utilitzar suports o suports amb ventilador integrat perquè separi de la superfície on estigui donat suport al portàtil perquè pugui circular l’aire.
 • Mantenir netes les reixetes de ventilació, en èpoques de calor la pols s’acumula en reixetes i ventiladors, obstaculitzarà el flux d’aire.
 • Carregar el portàtil en llocs frescos, si se suma la calor de l’ambient, el de la càrrega i el de la bateria, el portàtil pot arribar a estar en males condicions.

La Sorra i la brisa marina

La sorra pot provocar danys en el xassís del portàtil, allotjar-se en els ports USB o altres connexions, fins a arribar als components interns. El portàtil pot sofrir esgarrapades, danys en la pantalla i danys en el teclat. I la brisa marina provoca una corrosió a l’interior del portàtil, especialment a la placa mare.

Com ho puc evitar?

 • Utilitzar el portàtil quan no hi hagi vent, perquè l’equip no s’ompli de sorra.
 • Mantenir lluny el contacte del portàtil amb la sorra, utilitzar-lo en una superfície elevada.
 • En cas de tenir les mans o els dits plens de sorra, no utilitzar el portàtil, ja que la sorra de les mans està en contacte amb els teclats del portàtil i pot introduirse a l’interior.

L’Aigua

Les esquitxades de l’aigua poden penetrar en el sistema del portàtil i poden suposar un perill en la seva integritat. Si es mulla a llarg termini, pot provocar una corrosió, els minerals introduïts a l’interior del portàtil poden assecar-se. Si el corrent de l’aigua passa per un xip, una resistència, o un condensador, es pot acabar trencant. Si es trenquen poden produir-se espurnes, explosions, o que deixi de funcionar.

Com ho puc evitar?

 • En cas que s’hagi mullat, extreure la bateria del portàtil i tots els dispositius que estiguin connectats, per a poder assecar l’aigua i netejar.
 • Si només ha estat una esquitxada s’ha d’utilitzar una baieta o drap de microfibra.
 • Per a protegir el portàtil d’esquitxades o degotejos, utilitzar fundes impermeables.

Càmeres

El Sol i la Calor

El sol exposat de manera directa a la càmera pot anar perdent la seva durabilitat. Un dels principals problemes que pot tenir una càmera una vegada que s’ha sobreescalfat és el soroll a iso baix, a causa de fer fotos de llarga exposició i altes temperatures que escalfaran el seu sensor.

Com ho puc evitar?

 • La càmera no ha de rebre la llum directa del sol, cal guardar-la en un lloc fresc i sec.
 • En el cas que no hi hagi ombra per a protegir la càmera, cobrir-la amb un material reflector, pot ser un paper d’alumini, o una manta tèrmica.
 • Mantenir-se informat de la temperatura màxima que pot suportar la càmera, així conèixer el seu límit.

La Sorra i la Pols

La sorra si és fina és especialment perillosa per a les cambres, ja que en intentar eliminar la sorra dels components òptics, pot produir ratllades permanents i irreparables. També es pot introduir per petites escletxes danyant botons i components electrònics.

Com ho puc evitar?

 • Guardar la càmera en la funda quan no s’estigui utilitzant, i la bossa el més allunyada al sòl.
 • No canviar d’objectiu o la bateria si hi ha vent o quan hi hagi moltes partícules en l’aire.
 • Mantenir les mans netes de sorra a l’hora d’agafar la càmera.
 • Guardar la càmera en una bossa hermètica, per a mantenir la càmera protegida de la sorra.

L’Aigua i la Humitat

Si la càmera és esquitxada per l’aigua de la mar, pot quedar greument danyada. La sal de la mar és perillosa, a més és corrosiva, en assecar-se, pot convertir-se en petites escates de sal o pols de sal que són capaces de colar-se pertot arreu. En llocs on hi ha humitat, la càmera li poden aparèixer fongs.

Com ho puc evitar?

 • Utilitzar carcasses aquàtiques, embolcalls de plàstic, o portar cintes adhesives per a la protecció de la càmera.
 • El més idoni seria no encendre-la de seguida sinó esperar uns minuts i obrir les parts on possiblement hi ha aigua i assecar-la.
 • Mantenir la càmera i l’equip en un lloc allunyat on hi hagi humitat.

Tablets

El Sol i la Calor

El problema principal és el sobreescalfament per l’alta temperatura de l’ambient, l’exposició directa del sol afecta negativament a la salut de la bateria i als seus components. El material dels acabats exteriors (carcassa) de la Tablet en alguns casos poden crear curtcircuits i fallades de funcionament.

Com ho puc evitar?

 • Evitar exposarlos al sol o acostar-los en altres elements que irradiïn el sol, així mantenir la Tablet refrigerada.
 • Les cobertes metàl·liques d’alumini absorbeixen la calor i ajuden a refrigerar els components.
 • Utilitzar els carregadors que subministra el fabricant, així evitar l’escalfament excessiu de la bateria.
 • Les tablets contenen jocs i podem estar hores jugant i acabar sobreescalfant la bateria. Realitzar pauses i a apagar les terminals cada hora d’ús.

La sorra

La sorra és un risc evident per a la tablet, ja que pot introduir-se pels ports on connectem els auriculars i el nostre carregador. En el cas d’utilitzar la tablet amb les mans plenes de sorra o que estigui en contacte amb la sorra poden produir-se esgarrapades o ratllades a la pantalla.

Com ho puc evitar?

 • Mantenir la tablet el més lluny possible del contacte amb la sorra.
 • Utilitzar fundes impermeables o bosses de tancament hermètic per a protegir la tablet de la sorra i la pols.
 • Utilitzar protectors de pantalla o fundes per a prevenir possibles esgarrapades.
 • Si volem utilitzar la tablet, procurar no tenir sorra a les mans.

L’Aigua

Si la tablet arriba a tenir contacte amb aigua salada, en el seu interior pot donar lloc a un curtcircuit, que pot afectar les peces del maquinari i arribar a provocar una corrosió. La corrosió quan entra en contacte amb els metalls de la tablet serà més ràpida, a l’hora d’actuar el temps s’anirà reduint.

Com ho puc evitar?

 • Protegir la tablet amb fundes resistents a l’aigua.
 • Utilitzar una bossa comuna per a evitar que en acostar-te a l’aigua o utilitzar-ho amb les mans mullades, es mulli la tablet.
 • En el cas que la tablet es mulli apagar-la ràpidament, anar assecant tots els seus racons i utilitzar bastonets per a accedir a les ranures mes petites.