A través de la present política de privacitat JSM INFOREDES, S.L. desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.jsm-consultoria-tecnologica.es sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, JSM INFOREDES, S.L l’informa:

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable

JSM INFOREDES, S.L

B65325227

C/ Germans Thos i Codina, 49, 1r 08302 Mataró (Barcelona)

Telèfon: +34 937 416 923

Email: info@jsm-ct.es

 

Finalitat i conservació de les dades

JSM INFOREDES, S.L tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades així com la preparació de pressupostos. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i JSM. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
  2. Mantenir informats als Usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de JSM. L’Usuari només rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en el qual l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

 

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per:

  1. Execució de les obligacions contractuals i/o negociales.
  2. Consentiment de l’interessat per a l’enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

 

Destinataris

Les dades no seran cedits, excepte obligació legal.

 

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a JSM INFOREDES, S.L., carrer C/ Germans Thos i Codina, 49, 1r 08302 Mataró (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic info@jsm-ct.es.

JSM INFOREDES informa l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que JSM INFOREDES no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, JSM INFOREDES quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a JSM INFOREDES han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

JSM INFOREDES informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

JSM INFOREDES té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.