Introducció

Avui dia, estar connectat a internet és vital per a les empreses, ja que amb això es tenen moltes més oportunitats de generar nous possibles negocis o, brindar una experiència addicional.

És per això que es necessita una connexió wifi professional de qualitat dins de l’empresa. Les empreses no busquen únicament tenir accés a internet i ja, sinó que cadascun dels seus dispositius (sistemes, telèfons intel·ligents, sistemes de seguretat, sensors, computadores) utilitzin una connectivitat transparent, per a així millorar el rendiment general.

Avantatges de tenir wifi professional en les empreses

Disposar de Wifi professional en la teva empresa suposa uns certs avantatges, això ja fa que sigui una raó més que suficient com per a instal·lar-ho, aquests avantatges són:

  1. Connexió en les ubicacions requerides per l’empresa. Pots connectar-te a internet sense dependre de cables de xarxa, amb restriccions d’ús o zones bloquejades.
  2. Economia. Evites la instal·lació del cablejat que ha d’arribar als punts de connexió.
  3. Reducció del manteniment físic de la xarxa. En haver eliminat el cablejat, evites altres costos, com el manteniment o la reubicació.
  4. Rendiment. Disposar de wifi fa que l’empresa pugui treballar més fàcilment, per tant, millora la productivitat.

Dispositiu router

Cable de xarxa

Desavantatges de tenir wifi professional en l’empresa

Com tot en la vida, tenir wifi també implica uns contres:

  1. Sostracció d’informació. Si la teva xarxa no disposa de la seguretat adequada, pot ser que la teva informació es trobi exposada a tercers.
  2. Exposició a possibles virus o malwares. Una persona aliena a l’empresa pot intentar introduir-nos un virus o malware, el qual podria afectar la nostra infraestructura de comunicacions o als sistemes clau que ens permeten dirigir l’empresa.

Com poder evitar situacions de risc?

Protegir els equips.

Tenir un antivirus professional actualitzat. Hem de tenir tots els nostres programes constantment actualitzats per a així evitar forats de seguretat.

Còpies de seguretat professional.

És una cosa lògica però segurament no totes les empreses ho fan. Devem còpies de seguretat físic o en el núvol, amb totes les dades de la nostra empresa, en cas que ens robin informació, hi hagi una fallada humana, la podrem recuperar en un temps mínim, des d’un arxiu fins al sistema íntegre de l’empresa.

Contrasenyes encriptades. 

Una altra cosa lògica també. Hem de triar les contrasenyes amb cap i que no siguin òbvies.

Evitar dades personals.

No s’ha de barrejar les dades personals dels empleats amb les dades de l’empresa. Les dades importants de l’empresa no has de comentar-los amb ningú, solament amb el teu equip de treball i si confies en ells.

Comprovar l’autenticitat d’enllaços.

Hem de fixar-nos bé si els links on cliquem són segurs, legals i si estan verificats. Ja que de no ser així podria tractar-se d’una estafa via phishing o un intent de ciberatac.

Denunciar-ho.

L’últim que recomanem és, que en cas d’haver caigut en alguna estafa, ho denuncieu. El millor és que s’encarreguin les autoritats.

Conclusió

Com a última reflexió, podríem posar l’accent que el Wifi és 100% necessari per al progrés, el rendiment, l’ergonomia i la productivitat de la teva empresa. El 98% de les empreses a Espanya fan ús del Wireless.

És cert que tenir connexió Wifi en la teva empresa implica alguns riscos, però són mínims a comparació de tot el que ens ofereix. Bastaria que la teva empresa invertís, en el seu inici, en una mica de seguretat cibernètica i ja estaria.