Esteu cansats de tenir problemes amb el WIFI? No us preocupeu que arriba WIFI 6

Deixant enrere les altres versions, en aquest blog parlem que és, els avantatges que té i com canviar a WIFI 6.

 

QUE ÉS WIFI 6?

És una xarxa WIFI la qual ofereix més oportunitats de millora en la velocitat, capacitat i seguretat que el WIFI 5. A més també supera a la resta perquè permet connectar una major quantitat de dispositius sense que redueixi la velocitat i és més eficient enèrgicament.

Alemanya, el Brasil, el Regne Unit, la Xina i Austràlia són els països on hi ha major implantació de WIFI 6.

WIFI 6

 

AVANTATGES

Major seguretat en la navegació

S’afegeixen funcions de seguretat més sòlides, com diverses opcions d’autenticació per a garantir que s’utilitzin contrasenyes segures. Verificació personal abans que els dispositius s’uneixin a una xarxa i el xifratge de dades individualitzat.

WIFI 6

 

 

Major rendiment sense fil

Podria arribar a triplicar la seva capacitat sense fil.  I així oferir un rendiment molt millor i més dispositius connectats, i així augmentar la productivitat i eficiència.

WIFI 6

 

Abast i capacitat de connexions

Té una capacitat LAN sense fil que ajuda a créixer les xarxes i la capacitat de connexions, això és ideal per a implementar en xarxes empresarials que estan en constant creixement.

WIFI 6

 

Augment en la velocitat de transferència de dades

Ofereix una velocitat màxima de transmissió de dades de 10Gbps (velocitat teòrica), cal fer l’estudi per a veure la velocitat real però sempre serà molt més elevada que WIFI 5 (2Gbps), amb menor latència de connexió i millor qualitat per a entorns interiors i exteriors.

 

Increment en la durada de la bateria i reducció en el consum d’energia

Permet gestionar millor el consum d’energia, ja que aprofita els beneficis de tecnologia TWT, la qual detecta quan un dispositiu està utilitzant-lo i el desconnecta quan no l’està utilitzant.

 

COM CANVIAR A WIFI 6

Per a aprofitar al màxim els seus avantatges és necessari actualitzar els dispositius i part de la infraestructura com per exemple encaminadors amb suport de *1Gbps.

No cal espantar-se, quan parlem de canvis, pensem en €.€€€ però moltes vegades no és tant l’import que s’ha de fer. Tot requereix un contacte i estudi previ dels sistemes i infraestructura actual.

 

WIFI 6

 

CONCLUSIÓ

WIFI 6 està ple d’oportunitats les quals supera a la resta per bastant.

En l’entorn empresarial, WIFI 6 és un canvi important, es deixa de tenir fallades de WIFI, les quals són hores d’empleats sense poder treballar adequadament i això es tradueix en pèrdua econòmica, en comptes de guany per rendiment ràpid i efectiu del treballador.

La solució és més fàcil del que sembla, gràcies a l’estudi i implantació de WIFI 6 per a empreses.

Per la nostra experiència com a Professionals en Estudis i implantació WIFI per a empreses, considerem un avanç qualitatiu optar per WIFI 6.