Què passaria si un dia arribes a la teva empresa i no pots accedir als teus arxius de clients i proveïdors, a comptabilitat o documentació? És a dir, a documents vitals per al teu desenvolupament professional diari.

Quin cost representaria per a l’empresa la pèrdua de dades importants com ara facturació…?

SERIA UNA TRAGÈDIA EMPRESARIAL VERITAT?

Dons això que sembla tan difícil pot succeir i provocat per diferents situacions:

Virus d’encriptació de dades (si a empreses com Teléfonica els passa, li pot passar a qualsevol. Mira el nostre post amb el cas d’infecció amb Criptolocker d’un client).

Robatori del servidor físic de l’empresa.

Avaria irreparable dels dispositius d’emmagatzematge del servidor de l’empresa.

Entre altres situacions possibles…

Per sort, cada dia són més les empreses que entenen la importància de tenir una Còpia de seguretat Professional en el Núvol extern en un centre de dades a Espanya, amb la certesa de saber que la seva informació es monitora i està protegida amb els criteris més estrictes de seguretat, i amb obligat compliment de la LOPD – Llei orgànica de Protecció de dades Espanyola (i RGPD Reglament Europeu de Protecció de Dades, a partir del 25 de maig del 2018).

Què és una Còpia de seguretat en el núvol extern?

Un Backup és una còpia de seguretat d’arxius. I un backup al núvol extern a l’empresa,és una còpia de seguretat d’arxius, situada en una localització física externa al lloc on es troben les dades (com en un centre de dades, preferiblement en territori nacional amb compliment d’alta seguretat). n el cas de JSM Consultoria tecnològica, oferim aquest servei amb els servidors a Espanya per duplicat i redundat, a Barcelona i Madrid, amb les mesures de seguretat més estrictes.

Per què és important tenir un Backup al núvol i extern a l’empresa?

Actualment la majoria de les empreses haurien de tenir còpies de seguretat de totes les seves dades vitals PER DUPLICAT en diferents ubicacions (per llei), per al desenvolupament diari de l’empresa.

No obstant això, en moltes es realitzen les còpies de seguretat en un dispositiu físic en la mateixa empresa. Això és suficient? No, perquè avui dia les empreses estan sent atacades cibernauticamente i mitjançant correus electrònics per virus d’encriptació, robatoris de dades… constantment. Només fa falta fixar-se en la barbaritat de SPAM’s que hi ha en les safates d’entrada.

És important tenir una Còpia de seguretat en el núvol perquè els centres de dades Professionals han de complir per llei els més estrictes criteris de seguretat. Uns requisits que per a qualsevol empresa és pràcticament impossible assumir tant pel cost com per l’espai, personal i mesures de seguretat necessaris perquè les còpies de seguretat estiguin fora de perill i siguin recuperables.

Què suposa una còpia de seguretat en el núvol extern professional d’alta seguretat?

Una de les principals raons per a tenir una còpia externa de les nostres dades és assegurar la continuïtat de l’empresa en cas de pèrdua de dades.

Però per als quals encara no el véis clar us donarem 5 raons més de pes:

1. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT
Les còpies es xifren mitjançant una clau simètrica a partir de 256 bits de GRAU MILITAR. És a dir, la mateixa clau xifra i desxifra el contingut,i la clau està representada en 256 bits. Qualsevol possibilitat de lectura de la informació passarà per desxifrar una clau de 256 bits, o 2 elevat a 256.
Els especialistes en informàtica creuen que serien necessaris més de mil anys per a provar aquest nombre de claus fins i tot amb la tecnologia disponible en un futur possible.

2. AUTOMÀTIC I FÀCIL D’USAR
El procediment de còpies en el núvol, una vegada implantat, normalment es fa automàtic i sense cap acció directa per part de l’empresa..

3. DADES RECUPERABLES
En cas d’UNA TRAGÈDIA EMPRESARIAL, per error humà, robatori, virus d’encriptació… l’empresa POT RECUPERAR des d’una dada o arxiu puntual fins al sistema íntegre de l’empresa..

4. ESPAI D’EMMAGATZEMATGE
En un servidor físic, ens limita l’espai que hàgim posat, sent un cost elevat l’ampliar o canviar de servidor per a la còpia de seguretat.
Amb la còpies en el núvol es disposa de la personalització a cada moment de l’espai necessari, sense la necessitat de costos extres per canvi d’equips obsolets.

5. COMPLIMENT DE LA LOPD
Tota empresa està obligada legalment a complir la LOPD, segons articles 94 i 102 d’aquesta. El Reial decret 1720/2007 estableix els criteris que afecten les CÒPIES DE SEGURETAT i entre altres dictàmens, tant l’existència d’un mínim de DUES CÒPIES així com la seva ubicació en instal·lacions diferents.

Cal tenir especial cura a contractar serveis similars oferts fora d’Espanya, que poden no garantir la confidencialitat de les dades allotjades segons l’actual LOPD i futura RGPD.

Recomanem Centres de dades que estiguin situats a ESPANYA per a assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. En JSM Consultoria Tecnològica t’oferim dos centres de dades i còpies de seguretat per duplicat i redundat a Barcelona y Madrid.