INTRODUCCIÓ

En aquest blog parlarem sobre el que és un sistema operatiu Windows Server. També de les diferents versions que té, de les seves característiques i finalment la data de finalització del suport tècnic que té cadascuna.

QUÈ ÉS UN SISTEMA OPERATIU WINDOWS SERVER?

Windows Server és una distribució de Microsoft per a l’ús de servidors. Es tracta d’un sistema multiprocés i multiusuari, i està desenvolupat en el llenguatge de programació C++ i Asembler.

windows server

WINDOWS SERVER 2012

 1. Emmagatzematge: ofereix solucions d’emmagatzematge flexibles i eficients. Incloent-hi la capacitat d’usar unitat d’estat sòlid (SSD) i sistemes d’emmagatzematge de xarxa (NAS).
 2. Seguretat: Windows Server 2012 té característiques de seguretat millorades, com per exemple, el Control d’Accés Dinàmic, que ajuda a protegir els sistemes contra amenaces externes.
 3. Serveis de xarxa: inclou una àmplia gamma de serveis de xarxa, com Active Directory, DNS, DHCP i Serveis d’Accés i Directives de Xarxa.
 4. Suport de hardware: Windows Server 2012 és compatible amb una àmplia gamma de hardware. Des de servidors físics fins a màquines virtuals allotjades en el núvol.

Es va llançar al setembre de 2012 i la data de finalització ampliada del suport tècnic és el 10 d’octubre de 2023.

windows server

WINDOWS SERVER 2016

 1. Millores en la seguretat: Windows Server 2016 té un major seguretat integrada, incloent-hi la protecció contra amenaces avançades, l’autenticació multifactor i la protecció de la informació.
 2. Emmagatzematge: ofereix solucions d’emmagatzematge avançades, incloent-hi l’emmagatzematge definit per software, que permet la creació d’un emmagatzematge altament escalable i flexible.
 3. Administració: inclou una gestió millorada de servidors, amb eines com Power Shell i Server Manager, que permeten als administradors gestionar de forma centralitzada els servidors i les màquines virtuals.
 4. Cloud-ready: està dissenyat per a ser compatible amb el núvol, la qual cosa permet a les empreses moure les seves càrregues de treball al núvol sense problemes i gestionar de manera eficient els entorns híbrids en el núvol.

Es va llançar al setembre de 2016 i la data de finalització ampliada del suport tècnic és el 12 de gener de 2027.

windows server

WINDOWS SERVER 2019

 1. Millores en la seguretat: Windows Server 2019 té característiques avançades de seguretat, com per exemple, el control d’accés basat en rols, la protecció contra amenaces avançades i xifratge de dades en repòs i en moviment.
 2. Hybrid Cloud: està dissenyat per a treballar de manera eficient en ambients híbrids del núvol, la qual cosa permet a les empreses moure les seves càrregues de treball al núvol sense problemes i gestionar de manera eficient els entorns híbrids.
 3. Millores en la gestió d’identitats: inclou millores en la gestió d’identitats, com l’autenticació multifactor, l’autenticació basada en certificats i la gestió de dispositius mòbils.
 4. Millores en el rendiment: ofereix millores en el rendiment, com l’acceleració de xarxa, l’optimització de memòria i la reducció de l’espai de disc requerit.

Es va llançar a l’octubre de 2018 i la data de finalització ampliada del suport tècnic és el 9 de gener de 2029.

WINDOWS SERVER 2022

 1. Emmagatzematge: Windows Server 2022 ofereix solucions d’emmagatzematge avançades, com l’emmagatzematge definit per software, l’emmagatzematge persistent de memòria i la capacitat d’administrar l’emmagatzematge local i en el núvol.
 2. Administració: inclou eines d’administració millorades, com per exemple, el Windows Admin Center, que ofereix una consola d’administració unificada i una experiència d’administració simplificada.
 3. Millores en el rendiment: ofereix millores en el rendiment, com l’optimització de la memòria, la reducció del temps d’arrencada i la reducció de l’espai de disc requerit.
 4. Suport per a ARM64: inclou suport per a l’arquitectura d’ARM64, la qual cosa ho fa compatible amb una àmplia varietat de dispositius i escenaris de hardware.

Es va llançar a l’agost de 2021 i la data de finalització ampliada del suport tècnic és el 14 d’octubre de 2031.

CONCLUSIÓ

En conclusió, amb cada versió que han anat traient han anat millorant unes certes característiques, com pot ser la seguretat, emmagatzematge, millores en el rendiment, etc. A més, com és lògic, com van llançant més versions han d’anar eliminant les més antigues. Per la qual cosa en uns mesos finalitzarà el suport tècnic de la versió de Windows Server 2012.