Si la teva empresa té més de 50 treballadors, has de saber que a partir de l’1 de desembre de 2023 has de disposar d’un canal de denúncies intern, en aquest blog trobaràs la informació necessària perquè no t’agafi per sorpresa.

Obligacions Legals per a empreses amb +50 Treballadors

Segons la Llei 2/2023, totes les empreses amb més de 50 treballadors han d’establir un canal de denúncies anònimes abans de l’1 de desembre de 2023. Aquesta llei, també coneguda com la llei del canal de denúncies, busca regular la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluitin contra la corrupció.

Què és un Canal de Denúncies?

El canal de denúncies és una eina essencial per ajudar els empleats a informar sobre possibles infraccions en l’entorn laboral. Permet comunicar de forma confidencial activitats irregulars que puguin violar el Codi de Conducta, creant així un entorn segur i reforçant el compromís de l’empresa amb la transparència.

Característiques que ha de complir el canal de denúncies

-Garantir la confidencialitat de la identitat del denunciant i de les persones esmentades.

-Facilitar la transmissió ràpida i senzilla d’informació sobre infraccions.

-Flexibilitat en la forma de denunciar, s’han de permetre denúncies per escrit, verbalment, o de tots dos modes.

-Assignar un gestor de denúncies responsable del seguiment.

-Establir un procediment de gestió de la informació rebuda.

-Emmagatzemar les denúncies durant un període mínim de 2 anys.

-Lliurar un comprovant al denunciant i establir garanties per a la seva protecció.

-Mantenir un sistema d’informació independent i diferenciat d’altres sistemes interns.

-Establir una política relativa als principis del sistema intern d’informació i la defensa de l’informant.

Termini d’implementació d’aquesta Llei

-Fins al 13 de juny de 2023: Empreses de més de 249 treballadors i altres obligades per la seva activitat o volum de negoci, administracions i entitats públiques i la resta d’organitzacions.

-Fins a l’1 de desembre de 2023: Empreses de entre 50 i 249 treballadors, i municipis de menys de 10.000 habitants.

Excepcions per a Empreses amb Menys de 50 Treballadors

Les empreses amb menys de 50 treballadors estan exempts d’implementar un canal de denúncies intern, llevat que una altra llei els obligui a fer-ho.

Sancions per incompliment

És crucial que les organitzacions s’ajustin als requisits establert per la llei per evitar possibles conseqüències legals i financeres. Aquelles entitats que no compleixin amb la implementació d’un canal de denúncies poden enfrontar-se a les següents sancions:

-Multes de fins a 100.000 euros per infraccions lleus.

-Multes de 600.001 a 1.000.000 d’euros per infraccions greus.

-Prohibició de contractar amb el sector públic per un màxim de 2 anys.

És important destacar que aquestes sancions són aplicables a entitats jurídiques del sector privat amb més de 50 treballadors, entitats del sector públic i altres entitats que entrin en l’àmbit d’aplicació de la llei. Per tant, és fonamental que les organitzacions compleixin amb la implementació del canal de denúncies per evitar aquestes sancions i complir amb la normativa legal vigent.

En cas de dubtes sobre la implementació o la manca de temps i coneixements, és recomanable contractar els serveis d’una consultoria especialitzada en la gestió externa de canals de denúncies.

Nosaltres assessorem i implantem aquest servei, si el necessites truca’ns al 937 416 923 o posa’t en contacte amb nosaltres en info@jsm-ct.es.