innovaphone PBX: centralita VoIP para disfrutar de moderna telefonía IP en su empresa

La PBX innovaphone és un sistema telefònic VoIP sofisticat d’ús professional. A més d’oferir un extens nombre de funcionalitats de la telefonia IP, la PBX innovaphone està perfectament equipada amb una solució integrada de Comunicacions Unificades que es pot utilitzar i adaptar a les necessitats de cada lloc de treball. No necessiteu servidor. La PBX innovaphone funciona a tota la gamma de Gateways IP, que compten amb capacitats diferents. També és possible prescindir completament del maquinari i instal·lar la PBX innovaphone com a innovaphone Virtual Appliance (IPVA) en un entorn VMware.

Una “caixa” molt especial: els Gateways VoIP

Els Gateway IP innovaphone són la base de la solució de telefonia IP i Comunicacions Unificades d’innovaphone. Hi ha diversos models amb capacitats diferents, alguns dels quals inclouen també les llicències.

El programari corresponent a la PBX ia la solució de Comunicacions Unificades ja ve preinstal·lat al Gateway IP innovaphone i només necessita ser activat a través de les llicències corresponents. Els Gateways IP innovaphone poden utilitzar-se també com a mer gateway, com a interfície cap a altres xarxes convertint les connexions XDSI o analògiques en connexions IP, i com a plataforma maquinari per a la centraleta IP innovaphone PBX. Tots els gateways IP compten amb un disseny robust i el maquinari no conté discos durs ni ventiladors. Gràcies als components àmpliament dimensionats ia les estructures programari perfectament depurades, els gateways IP asseguren un òptim nivell de rendiment, fins i tot quan desenvolupen de forma simultània diverses de les funcions de la centraleta IP innovaphone PBX. L’estabilitat dels gateways IP es reflecteix també a la carcassa d’acer inoxidable.

Màxim confort: telèfons IP

Hi ha un model de telèfon IP per a cada tipus d’usuari. Tant se val si es tracta d’un telèfon de disseny, per a l’oficina, un robust telèfon industrial o un Programari Phone basat en el PC: tots els telèfons IP innovaphone s’adapten a la perfecció a les exigències de cada usuari i posen a la seva disposició nombroses funcionalitats. Els telèfons IP d’innovaphone són també l’elecció perfecta per a escenaris complicats, com ara: Call Center, Operadores o sistemes telefònics d’ús intens. A més, el seu maneig és intuïtiu i no cal formació de cap mena.

Sempre localitzable – IP DECT i WLAN

Alguns empleats necessiten poder desplaçar-se dins de les instal·lacions de l’empresa, per exemple, entre els diferents departaments de la mateixa. Gràcies a la tecnologia IP-DECT i WLAN aquests treballadors es beneficien de les funcionalitats de la PBX innovaphone i poden integrar-se fàcilment a la infraestructura VoIP. El seu nombre d’extensió és sempre el mateix, fins i tot quan no es troben a la seva taula de treball habitual. Els dispositius IP-DECT i WLAN asseguren l’accés a tots els serveis i les facilitats habituals, independentment de la xarxa utilitzada.

Mobilitat màxima: Mobile Clients

La integració de la telefonia mòbil al sistema telefònic és avui dia una necessitat bàsica per a qualsevol empresa. La PBX IP d’innovaphone permet utilitzar les funcionalitats de la centraleta fins i tot des del Smartphone, tot gràcies a l’innovaphone Mobile Client. Aquells treballadors que estan freqüentment de viatge o visitant clients poden accedir des del seu Smartphone a totes les funcionalitats de la telefonia IP, sense importar on es trobin en aquell moment. Gràcies a la solució One Number Concept d’innovaphone, estaran sempre disponibles sota un únic número. Amb innovaphone Mobility, els dispositius mòbils s’integren a la PBX com a usuaris interns de manera que amb això tenen les mateixes funcionalitats que una extensió qualsevol.

Integració del món analògic – Adaptadors analògics

Els dispositius analògics poden continuar sent útils dins d’una infraestructura IP, ja que gràcies als adaptadors analògics és possible la integració de dispositius d’obertura de portes, màquines franquejadores, telèfons, fax i altres dispositius analògics a la centraleta IP innovaphone PBX. Els adaptadors IP s’utilitzen per integrar telèfons analògics. Precisament per a la transmissió de fax, tots els gateways IP innovaphone i adaptadors analògics suporten el protocol IP T.38 (Fax a través d’Internet). D’aquesta manera s’evita haver de comprar dispositius nous i evitar costos innecessaris.

Comunicació intel·ligent i flexible – Comunicacions Unificades

La centraleta IP innovaphone PBX es pot completar en tot moment amb funcionalitats de Comunicacions Unificades, sempre en funció de les necessitats de cada usuari. Videotelefonia, presència, xat, teleconferències, col·laboració i altres funcionalitats permeten una comunicació unificada i millorada. En funció de l’estat de presència dels companys i els interlocutors, l’usuari pot seleccionar la via de comunicació més adequada per a cada cas. A través del client de Comunicacions Unificades myPBX es poden gestionar totes les vies de comunicació: sigui a través del telèfon o videotrucada, xat, sessió de col·laboració o conferència.

Possibilitats infinites – aplicacions

Les diferents aplicacions innovaphone completen les prestacions de la centraleta IP innovaphone PBX. Aquestes poden ser integrades sense problemes a la infraestructura oferint nombrosos valors afegits. La instal·lació i administració són senzills, ja que totes les aplicacions estan especialment dissenyades per a la PBX innovaphone. D’aquesta manera, l’innovaphone Queue Monitor pot ajudar a determinar la sobrecàrrega d’un sistema i ajudar a augmentar el nivell de satisfacció dels clients gràcies a la millora de la qualitat del servei.

L’innovaphone Operator és una consola operadora moderna i l’eina ideal per als treballadors de centraletes i Call Center: basat en programari i amb una interfície d’ús senzilla i intuïtiva manejable a través del ratolí o del teclat. Gràcies a la plataforma d’aplicacions Linux es poden integrar sense problemes noves aplicacions basades en el sistema operatiu Linux. El millor exemple d’aquest tipus d’integració seria el programari d‟anàlisi innovaphone Reporting amb el qual es pot determinar el nivell de sobrecàrrega d’una empresa o departament en funció del flux diari de trucades. L’innovaphone Fax es basa també en Linux i permet rebre i enviar faxos de forma flexible a través del propi PC (Mail-to-Fax, Fax-to-Mail).